Rådgivning

Kvalitets- och miljöledningssystem

Rådgivning inom kvalitets- och miljöledningssystem

Många kunder ställer idag stora krav på att ni som leverantörer/producenter har ett väl utvecklat kvalitets- och eller miljöledningssystem. Ofta för att de i sin tur har krav på sig från någon annan, men framförallt för att de skall kunna känna sig säkra på att du som leverantör/producent alltid kan leverera säkra produkter med en jämn kvalitet och med miljön i fokus.

Att bygga upp ett ledningssystem för kvalitets- miljö- eller produktsäkehet känns för många svårt och tidskrävande.

När ni tar hjälp av QMG by Sydmark, får ni hjälp igenom hela den processen utifrån den nivå ni befinner er på just nu och fram till det mål ni vill nå.

Vi arbetar enligt principen:

PLANERA, GENOMFÖR, UTVÄRDERA, FÖRBÄTTRA

Vi har goda kunskaper och erfarenheter av bland annat:

Kom i kontakt med oss redan idag

Vill du komma i kontakt med oss skicka ett mail, ring eller skicka ett SMS så hör vi av oss så fort vi kan.

info@qmg.nu

+46 (0) 761 44 09 09