Utbildningar

-

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder ett antal utbildningar inom områdena kvalitetsledning och produktsäkerhet. Våra utbildningar skräddarsys alltid utifrån Era önskemål för att få de bästa förutsättningarna för deltagarna.

Hittar ni inte den utbildning ni söker, hör av er till oss så tittar vi på hur vi kan hjälpa Er.

Våra utbildningar:

Internrevision

Internrevision är ett av de absulut bästa sätten att systematiskt följa upp sin egen verksamhet i syfte att hitta förbättringsområden. Med utbildade interrevisiorer i företaget sprider du kunskap om verksamheten till fler personer vilket ökar möjligheten att hitta och hantera dina förbättringsområden.

En utbildning i internrevision ger deltagarna verktyg för att planera, genomföra och följa upp företagets interna revisioner på ett strukturerat sätt. Utbildningen görs ute på företaget och varvar teori med praktisk övning.

Naturligtvis skräddarsyr vi utbildningen att bäst passa ditt företag och dina medarbetare.

Livsmedelhygien

Har dina medarbetare tillräckliga kunskaper för att förstå hur bakterier påverkar livsmedel, varför vi ibland blir sjuka när vi äter eller hur deras arbete kan påverka slutproduktens kvalitet och säkerhet?

Tillräcklig kunskap i hygien är något som myndigheterna ställer krav på att alla som arbetar med livsmedel skall ha.

Genom att se till att din personal alltid har en uppdaterad kunskap kring hygien så förebbygger och minimerar ni risken för att få problenm i produktionen.

Vi erbjuder en skräddarsydd hygienutbildning för just ditt företag.

HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) är ett produktsäkerhetsverktyg som alla företag som producerar livsmedel eller förpackningar enligt lag skall arbeta i enlighet med.

Genom att arbeta aktivt i enlighet med HACCP-principerna och systematiskt utvärdera de fysiska, mikrobiologiska och kemiska farorna i din verkamhet kan du förhindra att skadliga produkter når konsumenterna.

Naturligtvis skräddarsys utbildningen utifrån Era önskemål.

Kursen hålls med fördel som en tvådagarsutbildning, men andra alternativ kan diskuteras.

BRC-Orientering

Här får ni som funderar på att certifiera Er eller börja arbeta i enlighet med Global Standard for Food Saftey (BRC), utgåva 8 en orientering i standardens uppbyggnad, dess krav och hur en certifieringsrevision går till. 

Utbildningen skräddarsys efter Era önskemål och kan göras som halvdagskurs eller heldagskurs. 

Kom i kontakt med oss redan idag

Vill du komma i kontakt med oss skicka ett mail, ring eller skicka ett SMS så hör vi av oss så fort vi kan.

info@qmg.nu

+46 (0) 761 44 09 09